Boligpolitik

At have et hjem er grundlæggende for alle mennesker og KDU mener det er vigtigt at føre en politik som giver mulighed for at komme ind på boligmarkedet. KDU vil arbejde for at flere skal have mulighed for at eje sin egen bolig, samtidig er det vigtigt med et fungerende lejemarked. Boligpriserne i Danmark er høje og boligstøtten er derfor et vigtigt redskab for at sikre at flere kan bo og beholde sin bolig. KDU mener den må tilpasses for at sikre man får boligstøtte ud fra omkostnings- og udgiftsniveau.

Specielt børnefamilier har behov for tryghed og en fast bolig. KDU ønsker derfor rumlige låneordninger. Det vil sige at børnefamilier skal kunne få startlån eller refinansiering på boliger med en værdi på op til 3 millioner kroner i byer som har høje boligpriser.

KDU vil:

 • Udbygge kollektiv trafik i områder hvor der er behov og mulighed for kollektiv trafik.
 • Gøre det enklere og billigere for private at bygge sit eget hus.
 • Give tilskud til flere kommunale boligbyggerier.
 • Oprette flere tilpassede boliger ud fra behovet i kommunen.
 • At boligstøtten afspejler de reelle boligomkostninger i kommunen.
 • Have strammere dokumentationskrav som sikre at boligstøtten bliver brugt til boligudgifter.
 • Indføre udlejekvoter i udviklingsplaner for at fremme et professionelt udlejningsmarked.
 • Gøre det muligt for ejendomsselskaber og kommuner at indgå salgsaftaler med en vis andel udlejningsboliger på grunde der sælges.
 • Give tilskud til bygning af nye studenterboliger igennem studenterorganisationerne i samarbejde med kommunerne med et mål om national dækningsgrad på 20%, og at minimum 50% af byggeomkostningerne skal finansieres af staten.
 • At studieboliger skrives ind i Planloven som sit eget areal.
 • At ejendomsskatter reguleres af den enkelte kommune.
 • At ressourcestærke personer kan få tilskud/fradrag til at bosætte sig i ghettoer og andre belastede boligområder for dermed at være med til at trække området op og skabe fremgang. Dermed skabes der større mulighed for social mobilitet, fordi befolkningsgrupperne blandes.

Benjamin Morthorst-Jensen

Kommunalordfører