Hvad er  det fælles bedste

Naturlige og nære fællesskaber

Kristendemokrati er en politisk ideologi og en verdensomspændende bevægelse på linje med f.eks. liberalisme, socialisme og konservatisme. Der findes således kristendemokratiske partier i de fleste europæiske lande og mange steder i verden, og de kristendemokratiske partier har været stærkt medvirkende til at præge Europa efter Anden Verdenskrig

KristenDemokraterne arbejder for at fastholde det kristne idegrundlag, som vores samfund er bygget på og samtidig at bevirke, at det kristne livs- og menneskesyn præger den politik, der bliver ført. Det er ikke en forudsætning for at engagere sig i KristenDemokraternes arbejde, at man bekender sig til den kristne tro. Kristendemokrati er inspireret af kristne værdier og etik, men fastholder at religion og politik er to forskellige ting.

Naturlige og nære fællesskaber

Kristendemokrati er en ideologi, der bygger på værdier, snarere end et systematisk tankesæt. Det kristne livs- og menneskesyn udgør rygraden i kristendemokrati. I forlængelse heraf udgør ”personalismen” og ”naturretten” det filosofiske og etiske grundlag for kristendemokratisk ideologi og tænkning.

Kristendemokrati er en ideologi, der bygger på værdier, snarere end et systematisk tankesæt. Det kristne livs- og menneskesyn udgør rygraden i kristendemokrati. I forlængelse heraf udgør ”personalismen” og ”naturretten” det filosofiske og etiske grundlag for kristendemokratisk ideologi og tænkning.

Retfærdig og social markedsøkonomi

Samfundet bør indrettes efter princippet om retfærdighed, hvor alle borgere og grupper
tilgodeses både materielt og ikke-materielt. KDU går derfor ind for en social
markedsøkonomi. Det indebærer bl.a., at der sættes rammer for markedsøkonomien, så
den på den ene side skaber velstand og velfærd, men på den anden side ikke skaber
unødig ulighed.