Inkluderende samfund

KDU ønsker et samfund med plads til alle. Køn, egenskaber og etnicitet skal ikke være noget som begrænser et menneskes muligheder og plads i fællesskabet. KDU mener menneskeværd betyder at alle mennesker har ukrænkelig værdi og at samfundet bliver fattigere hvis der ikke gives rum for mangfoldighed, Den førte politik skal sætte mennesket i centrum. Systemet skal tilpasses mennesker, mennesker skal ikke tilpasses systemet.