Hvad er  Kristendemokrati

En politisk ideologi

Kristendemokrati er en politisk ideologi og en verdensomspændende bevægelse på linje med f.eks. liberalisme, socialisme og konservatisme. Der findes således kristendemokratiske partier i de fleste europæiske lande og mange steder i verden, og de kristendemokratiske partier har været stærkt medvirkende til at præge Europa efter Anden Verdenskrig

KristenDemokraterne arbejder for at fastholde det kristne idegrundlag, som vores samfund er bygget på og samtidig at bevirke, at det kristne livs- og menneskesyn præger den politik, der bliver ført. Det er ikke en forudsætning for at engagere sig i KristenDemokraternes arbejde, at man bekender sig til den kristne tro. Kristendemokrati er inspireret af kristne værdier og etik, men fastholder at religion og politik er to forskellige ting.

4 grundværdier

numbers_03.png
Ansvar

The experience of interacting with a printed piece of communication is a powerful and lasting way to convey your message. Print communications take several shapes and sizes.

Det fælles bedste

Brands are a powerful thing, comprised from the entire experience a person has with your organization. It is more than a logo or visual identity, however, your logo and identity design are the most recognizable elements of your brand.

Frihed

Brands are a powerful thing, comprised from the entire experience a person has with your organization. It is more than a logo or visual identity, however, your logo and identity design are the most recognizable elements of your brand.

Menneskeværd

Every website or application’s sole purpose is user interaction and engagement. Through our methodology, we are able to create a strategy and visual style that is unique and connects with your users.

En ideologi, der er bygget på værdier

Kristendemokrati er en ideologi, der bygger på værdier, snarere end et systematisk tankesæt. Det kristne livs- og menneskesyn udgør rygraden i kristendemokrati. I forlængelse heraf udgør ”personalismen” og ”naturretten” det filosofiske og etiske grundlag for kristendemokratisk ideologi og tænkning.

KDU

Vi vil
noget mere

We apply innovative design solutions to enhance people’s residential wellbeing and to help workplaces succeed! All our team collaborates with our clients!

All our team collaborates with our clients, across all of our 3 offices, which are located throughout the US. Our mission is to implement the outstanding design ideas and solutions for any project we’re working on… During that process we carefully combine client’s guidelines, technical possibilities, as well as the environmental issues. Engineering and interior design solutions that we deliver are usually born after a collaborative process.