Misbrug

KDU har med sin misbrugspolitik fokus på hvordan man forhindre at mennesker kommer ud i misbrugsproblemer, hvordan vi som samfund tager vare på mennesker med misbrugsproblemer, og hvordan vi på en god måde kan sørge for at det enkelte menneske hjælpes ud af sit misbrug.

KDU ønsker en politik som aktivt modvirker nyrekruttering til misbrugsmiljøer, særligt rette mod unge. Det misbrugsforebyggende arbejde på forskellige områder som skolen og fritidsaktiviteter må prioriteres. KDU ønsker bedre håndhævelse af alkohollovgivningen vedrørende salg til mindreårige.

KDU ønsker at pris og adgang bruges som virkemiddel for at nå målet om færre misbrugere og reducere misbrugsrelateret kriminalitet. KDU ønsker at forbedre den sociale situation for misbrugere gennem målrettede tiltag og øget tilgængelighed på behandlingstilbud med kort ventetid. Efter endt behandling skal der gives tilbud om opfølgning og efterbehandling som hindrer tilbagefald.

KDU vil:

 • Have målsætning om reduktion af alkoholforbrug gennem regulering af pris og tilgængelighed.
 • Give støtte til oprettelse af misbrugsfrie mødesteder for unge.
 • Give støtte til organisationer som arbejder indenfor misbrugsområdet.
 • Hæve alderen for salg af alkohol til 18 år.
 • Have bedre og hyppigere kontroller for at hindre salg til mindreårige.
 • Have øget information om alkohols skadevirkninger.
 • Gøre det muligt for misbrugeres familier får bedre tilbud og opfølgning,
 • Styrke efterbehandlingen af misbruger for at hindre tilbagefald.
 • At misbrugere selv kan vælge behandlingssted
 • Ikke legalisere narkotika og ikke åbne for heroinudlevering i statslig regi.
 • Sikres let tilgang til tandpleje for misbrugere.
 • Øge bevillingen til misbrugsrehabilitering for at sikre kort ventetid.
 • At bolig, opfølgning og sundhedstjenester skal prioriteres fremfor brug af midler til fikserum.
 • Ønsker flere modtage- og opfølgningscentre hvor misbrugere får kontakt med sundhedspersonale og har adgang til rent fikseudstyr og sprøjtebokse.