Velfærdssamfundet

Næstekærlighedstanken forpligter os på at have omsorg for de som er rundt om os. Vi har derfor et fælles ansvar for at bygge et samfund hvor alle får den hjælp de har brug for til at leve et værdigt og godt liv. KDU mener mennesker er skabt for at leve i fællesskab, vi har et ansvar for vores medmennesker.