Velfærdsydelser

KDU ønsker et velfærdssamfund som tager hånd om indbyggerne indenfor et bæredygtigt system. KDU mener at ydelser må indrettes så de gives til dem som har mest brug for det, og ønsker at systemet skal basere sig på en kombination af universelle og målrettede ydelser. Langsigtet bæredygtighed er en nødvendighed for at ydelserne skal kunne forblive og KDU mener der er brug for en større bevidsthed om målrettethed fremfor bedre ydelser.

KDU mener velfærdsydelser må ses i sammenhæng med arbejdslivet og være et sikkerhedsnet for de som står udenfor arbejdslivet. Velfærdsydelser er ikke et alternativ til arbejde og ydelser må indrettes så det ikke lægges som hindring for deltagelse i arbejdslivet, hverken gennem bureaukrati, eller at det ikke kan betale sig at arbejde. Samtidig skal systemet være rummeligt nok til at sikre et værdigt liv og være et reelt sikkerhedsnet.

KDU vil:

  • Gøre dagpengeordningen konjunkturbestemt, så der i lavkonjunktur er en kort optjeningsperiode og i højkonjunktur en lang optjeningsperiode.
  • Reducere sygedagpenge til 80% af indtægt.
  • Alle skal have ret til 30 sygedage med barn nr. 1 og 40 dage fra og med barn nr. 2.